Renhållningen i Jönköping får godkänt

De flesta Jönköpingsbor är nöjda med renhållningen av gator och vägar i kommunen, parkerna är fina och sköts exemplariskt och nästan alla tycker att vattenkvalitén är bra, det framkommer i en undersökning av Sveriges kommuner och landsting som gjorts bland invånarna i Jönköpings kommun.

Däremot tycker Jönköpingsborna att bland annat trafiksäkerheten behöver förbättras och en fjärdedel av alla tillfrågade tycker inte att man ska salta gatorna i kommunen och många.

Annars får Jönköpings kommuns snöröjning och halkbekämpning bäst omdöme av alla jämförda kommuner i en rikstäckande undersökning.