Blöt sommar slår mot ekonomin

Den blöta sommaren slår mot ekonomin i Aneby kommun.

Den senaste delårsrapporten pekar mot ett överskott vid årets slut på ungefär en miljon kronor jämfört med de nästan tre miljoner i överskott som man räknat med.

En av de stora orsakerna till försämringen i budgeten är kostnaderna för de vattenskador som drabbade kommunens egna fastigheter under översvämningarna i somras.