Isfria vintrar ger ökad mängd alger

Att klimatet förändras och temperaturen höjs kan leda till att de isfria vintrarna på Vänern och Vättern blir vanligare.

Isfria vintrar innebär att en sorts kiselalg ökar i mängd under våren, vilket kan ställa till problem för bland annat yrkesfiskarna, säger Gesa Weyhenmeyer, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet:

När temperaturen stiger sker islossningen allt tidigare. Gesa Weyhenmeyer studerar hur detta påverkar sjöarna.

Vissa sjöar, som Vänern och Vättern, fryser inte varje år, och i och med klimatförändringarna kan de isfria vintrarna bli allt vanligare. Det gynnar en viss alg, kiselalgen Aulacosieria, som dyker upp på våren. Gesa Weyhenmeyer har i sin forskning sett hur mängden av den här algen ökar betydligt efter isfria vintrar.

Algen är inte giftig eller på annat sätt farlig, men kan vara besvärlig, säger Gesa Weyhenmeyer.