Stress ökar risken för diabetes

Det stora forskningsstudie, Abis, som pågår, på bland annat barn i Jönköpings län, visar nu att skilsmässor eller andra traumatiska händelser i familjer ökar risken för att små barn ska drabbas av diabetes.

Studien där 17 000 barn från både Småland, Blekinge Östergötland coh Kalmar har studerats under tio år kan för första gången slå fast att psykologisk stress i en familj är förknippat med diabetes på små barn under 18 månader.

Psykologisk stress kan också leda till att barn blir överviktiga, vilket i sin tur ökar risken för att de drabbas av diabetes.

Med jämna mellanrum de senaste tio åren har föräldrarna till barn i bland annat Jönköpings län som är födda 1999 fått skicka in hårstrån, blodprover och noggrannt ifyllda dagböcker till Universitetssjukhuset i Linköping.