Intresset för matte utvecklas i tonåren

Teknik och naturvetenskap lockar flest killar till gymnasiets program. Det är också de program som innehåller mest matematik.

Men när barn är små är det ingen skillnad i deras intresse för matematik.

Ann-Wiol Bladh är rektor för Tändstickans rektorsenhet i Jönköping - som sen några år tillbaka har satsat lite extra på just matematik.

- Det finns ingen skillnad i intresset utan det är på individnivå.

Matematikprojektet har pågått i Jönköpings stadsdel Väster sen 2005 och på Tändstickans rektorsenhet har runt 190 barn mellan ett och fem år deltagit.

De yngsta barnen har till exempel fått lägga ihop en och en och sorterat i färg och form. När de blir äldre så utvecklar man det här och börjar också att kalla det för matematik.

Och även om man kan se ett större intresse för matte bland pojkar i gymnasieåldern- så märks alltså inte det på förskolebarnen.

Alexandra Peterson
alexandra.peterson@sr.se