Tre arbetsmarknadsområden i Jönköpings län

Från och med årsskiftet så delas Jönköpings län in i tre arbetsmarknadsområden: Jönköping, Nässjö och Värnamo.

Indelningen sker i samband med att landets 21 länsarbetsnämnder och AMS, arbetsmarknadsstyrelsen, slås ihop till en enda myndighet med namnet Arbetsförmedlingen.

Det är den nuvarande regeringen som står bakom förändringen som ska leda till en mer kostnadseffektiv arbetsförmedling.

Nu är cheferna för dom nya områdena här i länet utsedda. Det blir Håkan Gustafsson i Jönköping, Claes Svahnström i Nässjö och Linda Schön i Värnamo.

Uppgiften blir att jobba mer än tidigare med att matcha arbetssökande med lediga jobb.