Skolverket: Fritids i Värnamo måste bli bättre

Kvaliteten på fritidshemmen i Värnamo kommun behöver bli bättre. Som det är nu får inte alltid Värnamobarnen den meningsfulla fritid och det stöd i utvecklingen som de har rätt till på fritids.

Det är Skolverket som kommer med synpunkterna efter att ha inspekterat skolorna i kommunen.

Värnamo får däremot beröm för sina välutbildade lärare, sina lokaler och för skolböckerna. Även förskolan fungerar bra, enligt Skolverket.

Men några områden behöver förbättras. Och då handlar det bland annat om att rektorerna ska vara bra och tydliga ledare så att skolan kan utvecklas.