Vätterhem vill höja hyrorna

Det kommunala bostadsbolaget Vättterhem i Jönköping vil höja hyran med två procent nästa år. Det skulle innebära en hyreshöjning på cirka 100 kronor per månad för en lägenhet som kostar runt 5000 kronor.

Anledningen till att Vätterhem vill höja hyran är främst höjda taxor på vatten och sophantering, samt ökade elpriser. Bolaget har nu begärt förhandling med Hyresgästföreningen