Olika bolag men samma bensin

Det spelar ingen roll på vilken mack du tankar, det är oftast samma bensin i alla fall. Bensinbolagen har delat upp marknaden och Sverige mellan sig och har gemensamma depåer.

I stora delar av Småland och Blekinge är det Statoilbensin från depån i Kalmar som körs ut till de olika bensinmackarna och villakunderna.

- Är det Statoilbensin i alla pumpar, säger en förvånad Shellkund.

Det är Statoil som har depån i Kalmar, Preem finns i Karlshamn och OK i Västervik . Det var länge sedan som varje bolag hade sin egen depå i oljehamnarna .

Nu är det rationellt och bolagen har delat upp markanden. Statoil har depån i Kalmar hamn och därifrån kör de olika bolagens tankbilar ut 340 tusen kubikmeter bensin, disel och eldningsolja varje år till sina mackar och kunder i Kalmar-, Kronobergs- och delar av Blekinge och Jönköpings län.

Det är allstå samma produkt som sälj till kunden, fast med olika varumärke.

- Förr var det så att man skulle ha Statoilbensin, Essobensin eller Shellbensin. Man var märkestrogen. Idag finns det ingenstans märkesdepåer bredvid varandra. Man vill ha stor genomströmning som möjligt på en depå, för att vara så effektiva som möjligt säger Paul Lindgren som är depåchef för Statoil i Kalmar. De förser alltså kunderna i Småland och Blekinge med bensin, diesel och eldningsolja oavsett vilket märke kunden valt.