Miljonsatsning på kvinnliga företagare

Just nu görs satsningar i miljonklassen i länet på att öka och ge stöd åt det kvinnliga egenföretagandet kommande år.

De senaste dagarna har länsstyrelsen beviljat över 1,5 miljoner kronor till en rad projekt som ska ge mer av kvinnligt företagande i länet.

Mest pengar, drygt en halv miljon kronor, får Tranås utbildningscentrum. Där ska kvinnligt företagande ges stöd med information, rådgivning men också möjlighet för kvinnor att starta eget och få eget mentorskap

Värnamo näringsliv får över 300 000 kronor för att bilda ett nätverk för kvinnliga företagare och Mullsjö kommun får nästan 400 000 kronor för att främja kvinnligt företagande i kommunen.

Även i Jönköping och i Eksjö görs liknande satsningar. I Jönköping ska nyföretagarcentret Science park ta fram en ny modell för affärsutveckling till kvinnliga företagare och i Eksjö ska man få fler kvinnor att starta eget.

Totalt pumpar länsstyrelsen alltså in över 1,5 miljoner till kvinnligt företagande de kommande åren i länet.

Länsstyrelsen motiverar sina bidrag med att det är viktigt för länet att utveckla företagssamheten och förnya den. Då kan kvinnligt företagande vara ett bra sätt, menar Länsstyrelsen.