Byggde pir och badplats utan tillstånd

En man med en fastighet i Vetlanda kommun hotas nu med
25 000 kronor i straffavgift om han inte tar bort den pir, som han anlagt på fastigheten.

Det är i Byggegölen, som mannen utan tillstånd byggt såväl en pir som en bad- och båtplats.

Kommunen var redan för fem år sedan tydlig med att mannen behövde strandskyddsdispens för åtgärderna, men han har inte ansökt om någon sådan.

Före den 31 augusti ska piren vara borta, annars tvingas mannen betala 25 000 kronor i straffavgift.