Fler vägkameror till Jönköpings län

För att minska dödsolyckorna i trafiken vill Vägverket sätta upp ytterligare 100 vägkameror runt om i landet. Och det är troligt att flera av dem sätts upp i Jönköpings län.

Redan nu finns ett 40-tal kameror i länet och enligt Göran Bäckström, som är chef för trafikpolisen i länet, har de haft en bra påverkan på trafiken.
– Hastigheten går ner och personskadeolyckorna minskar på alla landets sträckor med vägkameror.

Förra året omkom 15 personer på vägarna i Jönköpings län. Kanske hade det varit fler om inte de nya vägkamerorna funnits på plats. För enligt Göran Bäckström har de 41 kamerorna, som finns längs länets vägar haft en tydlig effekt.

Hastigheten har sänkts med i genomsnitt sex till åtta kilometer i timmen och antalet skadade har på de flesta håll halverats.

De flesta av länets 41 kameror har nu suttit uppe i ett år - men troligtvis blir de snart fler.

Vägverket vill sätta upp ytterligare 100 kameror runt om i landet för att på så sätt försöka närma sig nollvisionen. Totalt skulle det då finnas närmare 1 000 stycken längs Sveriges vägar.

Enligt våra källor är det mycket troligt att minst fem av de nya kamerorna kommer att sitta vid riksvägarna i Jönköpings län.

Det välkomnas av Göran Bäckström på trafikpolisen, men han poängterar samtidigt att kamerorna bara kan bli ett komplement.


– Man kan ju inte täcka hela landet med kameror, utan det är ju ett komplement till övrig övervakning.

Senare i vinter bestämmer Vägverket var de 100 nya kamerorna ska hamna.

Flest antal kameror i länet finns längs rv 26/48 Jönköping-förbi Mullsjö (18 st). Kameror finns även längs rv 31 Nässjö-Eksjö, rv 27 utanför Värnamo, rv 26 (Nissastigen) Gislaved samt lv 127 Vetlanda]