Flera orsaker till datorstoppet på Ryhov

Utredningen efter det omfattande strömavbrottet på länssjukhuset Ryhov i Jönköping i slutet av juli är nu klar.

Det var en kombination av fel och brister bland datorservrarna, som gjorde att stora delar av sjukhusets administration lamslogs och fick skötas manuellt istället. Det berättar Bengt Jönsson, teknikingenjör på Landstingsfastigheter: