Nässjö

Elbolag måste sänka anslutningsavgift

Elbolaget E.ON, Elnät Sverige AB, tog för mycket betalt, när det skulle ansluta en boende i Nässjö till elnätet.
Efter att Energimyndigheten nu granskat ärendet, så får E.on sänka sin anslutningsavgift för Nässjöbon.