HABO

Kommunfullmäktiges möten på webben

Folkpartiet i Habo kommun vill att kommunfullmäktige ska sända sina möten över webben och över det lokala tv-nätet.

Flera kommuner använder sig redan av det här sättet att informera sina invånare och det kan vara ett sätt att få människor att bli mer engagerade i kommunalpolitiken. Det skriver Folkpartiet i en motion till Habo kommun.