jönköping

Svårt att hitta vid nybyggnationer

Det slarvas med skyltningen, när kommunen bygger i Jönköping och det försvårar för trafikanterna att hitta rätt.

En intern kontroll visar att vid nio kontrollerade byggnationer var det bara tre som uppfyllde kraven.

Under hösten åkte en av kommunens interna revisorer runt i staden för att kontrollera hur det var skyltat vid ombyggnationerna. I de flesta fall var skyltningen dålig.

Dels saknades varningsskyltar, som ska förhindra olyckor, men även hänvisningsskyltar, som leder gångtrafikanterna rätt, saknas ofta.

Tekniska kontoret, som är ansvarigt för skyltningen, måste nu skärpa rutinerna och kontrollerna av sina egna byggen, tycker internrevisorn i en rapport.