Sex Lex Maria-anmälningar på Ryhov

Länsjukhuset Ryhov har gjort sex olika anmälningar enligt Lex Maria.  I två av fallen avled patienten.

Det handlar till exempel om en 73-årig kvinna som avled i bukhinneinflammation efter att hon gjort en gynekologisk skrapning.

En annan anmälan gäller en man som fick en nervskada när han opererade en muskel i armen.

Sjukhuset har också anmält att en remiss för en 84-årig man som hade en tumör i en lunga försenades i flera månader på grund av bristande rutiner. Mannen avled i december.

Sjukvården har skyldighet att anmäla misstag i vården och nu får Socialstyrelsen granska fallen.