jönköping

Garanti ska ge äldre tryggare vård

Till hösten inför Jönköpings kommun servicegarantier inom äldreomsorgen. De äldre ska veta exakt vad de har rätt till och vad som händer om dom inte får den service som kommunen lovat.

Däremot verkar den borgerliga majoriteten tvingas backa när det gäller att ge ekonomisk kompensation när man inte klarar att leva upp till garantierna. Det har nämligen visat sig vara juridiskt krångligt att göra ett sådant system rättvist.

Möjligen kan ekonomiskt kompensation vid fel införas när det gäller trygghetslarmen, men det ska nu utredas först.

På onsdag väntas kommunstyrelsen ge klartecken till de här servicegarantierna.

Socialdemokraterna kommer att rösta emot de här servicegarantierna.