Nässjö

Arbetsmiljön för skolläkare kartläggs

Arbetsmiljöverket vill veta hur arbetsmiljön ser ut för skolläkare, kuratorer och skolpsykologer på skolorna i Nässjö kommun, och har skickat ut ett frågeformulär med 12 olika frågor till kommunen.

Verket vill till exempel veta om det finns tydliga verksamhetsmål för dom här yrkesgrupperna, hur deras arbetsplatser är anpassade för verksamheten och om det förekommer ensamarbete. Svaren vill man ha senast första mars.

Bakgrunden till undersökningen är att hot och våld ökar i skolorna, och att till exempel kuratorer är en utsatt grupp för detta.