jönköping

Brister på Stadsgårdsskolan byggs bort

Två år efter kritiken från Arbetsmiljöverket kommer nu Stadsgårdsskolan i Jönköping att byggas om.

Arbetsmiljöverket hade kritik mot den fysiska miljön på skolan och efter årslånga utredningar kan kommunen först nu godkänna att skolan byggs om. Lokalerna ägs av kommunala bostadsbolaget Vätterhem, som sedan hyr ut lokalerna till kommunen.

Ombyggnationen på Stadsgårdsskolan i Jönköping blir omfattande och ska ge modernare lokaler med fler småutrymmen och samlingslokaler. Om politikerna godkänner förslaget ska skolan vara ombyggd 2009.