arbetsmarknaden

Färre lediga jobb under december

Att högkonjunkturen börjar plana ut märks nu även i Arbetsförmedlingens statistik.

Under december månad 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb på förmedlingen med nästan 35 procent, jämfört med året innan.

Arbetslösheten ökade också. Cirka 700 länsbor fler var arbetslösa vid årsskiftet, jämfört med en månad tidigare.

Länet har dock fortfarande den lägsta arbetslösheten i landet, med 2,0 procent av befolkningen i åldern 16-64 år.