sjukvården

Medicinmiss på Ryhov lex Maria-anmäld

Ett missförstånd mellan läkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping kan ha orsakat en patients död.

Det var när en kvinna i 80-årsåldern skulle opereras som en läkare, enligt gängse rutiner, tog bort hennes blodförtunnande medicin .

Men läkaren visste inte då att en kollega tidigare gjort bedömningen, att patienten verkligen behövde medicinen.

Efter operationen fick kvinnan en propp i lungan och dog.

Nu är händelsen anmäld enligt lex Maria och Socialstyrelsen ska granska om medicinmissen orsakat kvinnans död.