skolan

Svårt få vikarier för sjuka lärare

När en lärare blir sjuk tar det i många fall flera dagar innan en vikarie sätts in. Det visar en undersökning, som Lärarnas tidning låtit genomföra.

Nästan hälften av gångerna är det brist på vikarier, som är orsaken. En gång av fyra är det pengar som fattas.

Lärarförbundet ser överbemanning av lärare som den bästa lösningen. För många lärare gör det lätt att ersätta någon som är borta, men då krävs mer pengar från stat och kommun.