sävsjö

Arvspengar skapar glädje för äldre

De äldre i Sävsjö kan se fram emot att fira Hans-Erik Persson seniordag framöver.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Sävsjö ställde sig tidigare i dag bakom förslagen om hur man ska använda de pengar, som Hans-Erik Persson testamenterat till de gamla i kommunen.

Seniordagen ska bli ett årligt återkommande arrangemang i Sävsjö.

Dessutom ska pengarna användas till underhållning på alla äldreboenden två gånger om året.

Arvet ska också bekosta gratis eftermiddagsbio på Röda Kvarn, en stor bouletävling och storbilds-TV apparater till äldreboendena.