länet

Akademikernas barn läser vidare

Det är stora regionala skillnader i hur och om ungdomar läser vidare efter gymnasiet.

I Jönköpings län läser 44 procent av ungdomar 25 år och yngre vidare, det visar en färsk rapport från Högskoleverket.

Det kan jämföras med Stockholms län, som toppar med 50 procent av eleverna, som fortsätter studierna efter gymnasieskola.

Det är betydligt fler kvinnor än män som läser vidare - 50 procent kvinnor och 37 procent män läsåret 2006/07.

En förklaring kan vara att flickor generellt har högre betyg än pojkar, men den främsta förklaringen är, enligt rapporten, att många traditionella kvinnoyrken som lärare, sjuksköterska kräver högskoleexamen.

Enligt rapporten är det fortfarande främst akademikernas barn som själva blir akademiker.