DO granskar städföretagen

Sex av de städföretag i landet, som sa ja till så kallad invandrarfri städning, ska nu ses över av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO.

Det var i slutet av förra året som Sveriges Radio genomförde en större granskning av städbolag runt om i landet.

På frågan om företaget kunde erbjuda städning utförd av enbart svenska lokalvårdare, svarade över hälften av de 60-tal företag som kontaktades att det var okej. I Jönköpings län gick fem av nio uppringda företag med på kraven.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering kommer nu att se över sex av de företag i landet, som var beredda att garantera personal med enbart svensk bakgrund.

Dessa städbolag ska svara på ett antal frågor om hur man idag arbetar för att förebygga diskriminering.

Svaren ska lämnas inom två veckor och i mitten av sommaren kommer DO att sammanställa en rapport om uppgifterna.