länet

Länsborna näst friskast i landet

Antalet sjukdagar per person i Jönköpings län ligger fortfarande mycket lågt.

Det så kallade ohälsotalet här är näst lägst i landet och ligger på cirka 34 dagar per person och år, det visar siffror från Försäkringskassan. Länet är nu nära det mål, som satts upp för 2008 med cirka 33 och en halv dag.

Så lågt ligger man redan i Stockholm, som är det enda område i landet, där man har mindre antal sjukdagar än Jönköpings län.