Pauliström

Skolbeslut sköts på framtiden

Beslutet om framtiden för skolan i Pauliström har skjutits upp.

Vetlanda kommunfullmäktige valde igår kväll att återremittera frågan för utredning. Nu ska hela kommunens skolverksamhet utredas.

I kommunfullmäktigesalen fanns många Pauliströmsbor, som andades ut.


-Det känns bra att de har lyssnat på oss. Det här var ett förhastat beslut från början.

-Nu kan vi åka hem och fortsätta kampen.

Det säger några av åhörarna.

Men kampen för Råsångens förskola och lågstadium i Pauliström lär inte vara över. Beslutet skickas nu på återremiss och det innebär att Pauliströms skola tillsammans med hela skolorganisationen i Vetlanda kommun, ska ses över inför framtiden.

Det var nära nog fullt i kommunfullmäktigesalen i Vetlanda igår kväll. Där satt pensionärer tillsammans med småbarnsföräldrar och även barn, som höll ut i timmar på det långa mötet. 

Kanske hade deras närvaro en viss påverkan, när beslutet togs om att nu se över en eventuell nedläggning lite närmare.

Göran Lindell, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande, menar att engagemanget är viktigt.


-Det gäller att vi tar vara på det positiva som finns i det engagemanget, såväl Pauliströmsbor som politiker, säger han.
-Men för att skolan ska ha en chans behövs barn, barn och rätt många barn.

Däremot beslutade kommunfullmäktige att lägga ner Näshult skola,. Från och med i höst flyttas eleverna där över till Nye skola.

Anna Eriksson
anna.eriksson@sr.se