Länet

El-bolag höjer beredskapen

– Vi har nu lagt cirka 400 personer i beredskap, säger Jan-Erik Olsson, informationschef på E.ON Elnät. Merparten finns i Halland, Småland och Skåne, men styrkorna kan snabbt flyttas om andra områden skulle drabbas hårdare.

Även skogsmaskiner, helikoptrar och annan utrustning som kan komma till användning för att återställa elnäten, har bokats upp.