Stora brister i språkundervisningen

De flesta kommuner i länet klarar inte av att ge modersmålsundervisning till alla elever som vill, trots att de är skyldiga att göra det.

Det här visar en omfattande kartläggning, som Sveriges Radio har gjort.

Långt över hälften av kommunerna har ställt in modersmålsundervisning senaste åren.

Föräldern Fara Demir i Värnamo är urspungligen syrian och kommer från Turkiet. Hennes barn har aldrig fått undervisning i hemspråket.

- Vi skulle vilja ha en hemspråkslärare, men vi har inte haft den möjligheten. Våra barn måste kunna prata med sina mor-och farföräldrar, men det kan de inte idag eftersom de inte behärskar språket.

Kommunerna har ett krav på sig att ordna hemspråksundervisning för dem som vill ha den, men det sker inte.

I Jönköpings län har 11 av 13 kommuner svarat på vår enkät, och sex av dessa har tvingats ställa in undervisning senaste två åren, främst på grund av brist på lärare.

Det är belagt att de invandrare som kommer till Sverige klarar att lära sig svenska och får bättre resultat i skolan om de samtidigt får studera sitt hemspråk.

Men det är också viktigt för identiteten.

- Det innebär en trygghet och en rikedom för eleverna att ha modersmålsundervisning, säger Hennie Kesak som arbetar med mångfald inom skolorna i Värnamo, och fortsätter:

- Att kunna prata flera språk är en tillgång.

Trots att det är så viktigt och att kommunerna är skyldiga att ordna det, så får alltså inte alla som har rätt till det undervisning på sitt hemspråk.

Även om kommunerna hänvisar till lärarbrist tror Alf Johansson, jurist på Skolverkets inspektionsavdelning, att det också bero på ointresse.

- Man kan ju tro att kommuner, som ligger i storstadsregioner eller i universitetsstäder skulle ha den här typen av undervisning. men inte ens där finns den. Då kan man nästan dra slutsatsen att de inte är särskilt intresserade.

85 procent av landets kommuner svarade på vår enkät. Och av dessa har 60 procent tvingats ställa in modersmålsundervisning under de senaste två åren.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sr.se