Mystisk älgdöd skapar oro

En mystisk älgdöd har upptäckts i samband med höstens älgjakt på Öland.

Hälften av de älgkor som fälldes förra året bar nämligen på döda foster, enligt en studie från Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Fosterdöden har skapat oro hos forskarna, eftersom älgar är känsliga för miljögifter. Viltforskarna vill nu undersöka fler jaktområden i landet för att kartlägga problemet.

Det här skriver Svenska Dagbladet idag.