Sörsjö

Hastigheten ändras inte

Det blir ingen sänkning av hastigheten på väg 561 vid Sörsjö i Värnamo kommun, i alla fall inte om Vägverket får som det vill.

Intill vägen ligger Värnamobygdens ryttarförenings anläggning och många hästar rör sig i området.

Men Vägverket tycker inte att hastigheten bör sänkas av den anledningen, däremot upptäckte verket när det utredde frågan att ryttarföreningen omedelbart, oavsett hastighetsbegränsning, bör sluta använda delar av vägen av säkerhetsskäl.