Jönköping

Kommunen klarar friskolekonkurrensen

Jönköpings kommun är ganska bra på att möta konkurrensen från friskolor, som etablerar sig i kommunen. Det slås fast i en rapport från kommunrevisionen.

Revisorerna konstaterar att grundskolan och gymnasieskolan i större utsträckning profilerar sig och även fokuserar på ett gott bemötande av elever och föräldrar.

Revisorerna tycker dock att kommunen dessutom bör fundera på hur man i regionen kan samverka bättre mellan skolorna för att vara ännu bättre förberedda, när fler friskolor etablerar sig i Jönköpingstrakten.