Värnamo

Mäklare varnad efter husförsäljning

En mäklare i Värnamo får nu en varning från Fastighetsmäklarnämnden.

I samband med en försäljning av ett hus brast mäklaren i skyldigheten att upplysa om bristerna i en stödmur till tomten, trots att hon visste om att muren var i dåligt skick.

Nämnden anser att mäklaren inte utfört sitt uppdrag omsorgsfullt och i enlighet med god fastighetsmäklarsed.