värnamo

Carina Hägg pratar kvinnofrågor i FN

Socialdemokraternas riksdagsledamot Carina Hägg från Värnamo kommer att medverka vid samtal på internationell nivå om våld mot kvinnor.

Carina Hägg är ledamot i Europarådets parlamentariska församling, COE, och hon har valts att representera organisationen vid FN:s kvinnokommissions session i New York under nästa vecka.

Carina Hägg kommer att presentera en ny rapport, som hon tagit fram och som för första gången anger vilka summor länderna i kretsen Norden Baltikum avsätter till arbetet mot mäns våld mot kvinnor.