tranås

Kommunen omprövar sparande på kultur

Tranås kommun vacklar nu i sin spariver.
Efter kommunfullmäktigemötet igår skickades nämligen sparförslaget på en miljon för Kultur- och fritidsförvaltningen tillbaka för en ny genomgång - och det gör förvaltningschefen Jonas Karlsson hoppfull:

Kultur- och fritidsområdet, som tidigare skulle spara in en miljon kronor, kan därmed ha en möjlighet att istället få de extra bidrag, som behövs för att bibehålla friluftskonserter och föreningsbidraget.

Ända fram till igår skulle det alltså sparas in - bland annat föreslogs att den populära konstrundan ”Konstrakan” inte skulle genomföras, att bokanslagen skulle slopas och att Tranås föreningar bara skulle få halva föreningsstödet.
Också friluftskonserter ligger i farozonen - precis som lördagsöppet på turistbyrån. Men igår kväll räddades åtminstone ”Konstrakans” finansiering,  för under kommunfullmäktigemötet  fick den aktiviteten extra pengar.

De andra sparförslagen har ingen ännu tagit ställning till - ärendet återremitteras. Det innebär att det och andra nämnders sparförslag åter ska gås igenom.

Ordförande för Kultur- och fritidsnämnden - folkpartisten Per Ulfsbo - hoppas att det inte blir något sparande på kultur och fritid överhuvudtaget.

Beslut tas senare i vår