JÖNKÖPING

Ökat tungt missbruk märks inte i enkät

Trots att socialen i Jönköping ser en ökning av det tunga narkotikamissbruket bland ungdomar i kommunen, så märks inte det i kommunens stora drogenkät, som presenterades i dag.

Undersökningen, som ligger till grund för politikernas kunskap om ungdomarnas drogvanor, visar istället att ungdomar testar narkotika lika mycket som tidigare - ungefär 8 procent av ungdomarna har provat narkotika det senaste året.

Rapporten om ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaks-vanor, som kom idag visar alltså att narkotikaanvändandet inte har förändrats sedan förra årets undersökning.

Rapporten är baserad på svar, som elever i högstadiet och i gymnasiets årskurs 2 på frågor kring hur lätt de har att få tag på narkotika och om de själva använder.
Men när Nyheterna pratar med elever på Per Brahegymnasiet i Jönköping, så verkar de ha en annan uppfattning än vad rapporten visar.

Ett problem med sådana här undersökningar är att alla elever inte svarar. Var tionde högstadieelev och var femte gymnasielev har inte svarat. Det gör ju också att det finns ett stort mörkertal, konstaterar Lennart Reimblad.