sjukvården

Nytt gratis vaccin för nyfödda

Nyfödda barn i länet kommer nu att vaccineras mot pneumokocker gratis.

Politikerna i landstingets ledning har bestämt att pneumokockvaccinet ska ingå i det ordinarie barnvaccinationsprogrammet. Det innebär att barn, som föds under 2008 och får skydd mot pneumokocker, kommer att löpa mindre risk att drabbas av luftvägsinfektion, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Kostnaden för landstinget kommer att ligga på sex miljoner kronor per år. Startdatumet för vaccinationerna är första april.