Efter Elviskonserterna

Vuxenskolans styrelse kan tvingas avgå

Mycket pekar nu på att Studieförbundet Vuxenskolans styrelse i Jönköping kommer att tvingas avgå på årsmötet idag.

Orsaken är att styrelsen hålls ansvarig för det stora ekonomiska misslyckandet i samband med de omdiskuterade Elviskonserterna i Jönköping i höstas.

De revisorer, som granskat Vuxenskolans ekonomi, kommer inte att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för miljonförlusterna, som blev resultatet av Elviskonserterna i höstas.

Styrelsen kommer alltså att hållas ansvarig för att minuset hamnade på 1,7 miljoner kronor efter konserterna, det här berättar flera olika källor för Nyheterna.

Under konserterna ordnade verksamhetschefen Hans Mannerfred i stort sett allting själv och han lovade att de dyra konserterna skulle bekostas av sponsorpengar. Men några större summor från sponsorer har inte kommit in till Vuxenskolan. Flera tvivelaktiga fakturor har också dykt upp i spåren efter konserterna och de uppmärksammade turerna utreds nu även av polisen.

Några av de styrelsemedlemmar som Nyheterna varit i kontakt med tycker också att det är rätt att styrelsen kommer hållas som ansvarig. En av dem säger till exempel att ”vi bör ju inte sitta kvar”. Sedan tidigare har också styrelsens ordförande Roger Sandström sagt att han inte tänker fortsätta sitt uppdrag.

Och att turerna kring Studieförbundet har skadat organisationen står klart. I den årsberättelse, som besökarna på årsmötet kan ta del av idag, skriver styrelsen till exempel att ”det stora underskottet vid konserterna har orsakat avdelningen mycket negativ publicitet” och att ”...konserterna var ett alldeles för stort arrangemang och risktagande”. Styrelsen medger även i berättelsen, att den inte tagit det ansvar för verksamheten, som en styrelse bör ta. Det ekonomiska underskottet på 1,7 miljoner kronor kommer att täckas av avdelningens verksamhetsfond.

Verksamhetschefen Hans Mannefred fick tidigare avgå efter de stora röda ekonomiska siffrorna och nu verkar det alltså som att ännu fler personer kommer tvingas få sluta sina uppdrag för Vuxenskolan. Ytterst avgörs ärendet ikväll, då det tas beslut på årsmötet, om hur den framtida ledningen för Vuxenskolan ska se ut. Men redan innan mötet är avklarat tyder mycket på att styrelsen kommer tvingas avgå som en följd av de misslyckade konserterna.

Martin Eriksson
martin.eriksson@sr.se