Länet

Kultur till alla - mål för Skådebanan

Nu ska kulturen i Jönköpings län bli mer tillgänglig för fler människor.

Det hävdar i alla fall organisationen Skådebanan Jönköpings län, som startar idag.

Tanken är att de som inte självmant söker sig till scen-, musik- och bildkonst ändå ska nås av kulturen.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och grundare är Riksteatern i Jönköpings län, Smålands Musik och Teater, ABF och Jönköpings läns konstförening.