habo

(s) vill ha fler hyresrätter i Habo

Det är stor brist på hyreslägenheter i Habo kommun och socialdemokraterna i kommunen tycker därför att kommunens bostadsbolag Habo Bostäder ska få i uppdrag att bygga fler hyreslägenheter.

Under hela 2000-talet har det byggts flitigt i Habo, men enligt partiet, har det då främst byggts villor och grupphusboenden och de 50-talet lägenheter, som byggts räcker inte till.

Nu vill partiet också att detaljplanen ses över och att man ser till att det finns mark för att kunna bygga hyresfastigheter i Habo i framtiden.