Mullsjö

Ny uteridbana vid Bråareds ridcenter

Fler saker till det nya ridhuset och en helt ny uteridbana, det är planerna vid stallet vid stora Bråareds ridcenter i Mullsjö.

Nu ansöker Mullsjö 4 H och hästsportklubb om bidrag från kommunen för att kunna bygga klubbrum, domartorn, sekretariat och grovkök till nya ridhuset.

Kostnaden beräknas till 160 000 kronor.

Dessutom planerar klubben att anlägga en helt ny uteridbana för 195 000 kronor och man ber Mullsjö kommun om ett bidrag även till det.