Jönköping

Vuxenskolans styrelse fick avgå

Nu har även styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolans avdelning i Jönköping tvingats avgå efter Elviskonserterna, som gick med storförlust under förra året. Och nu kan styrelsen bli såväl skadeståndsskyldig som föremål för polisutredning.

Att styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet kan få konsekvenser för de avsatta ledamöterna.

- Rent teoretiskt kan den nya styrelsen fundera på, om det finns anspråk på den gamla styrelsen som kan ställas till svars. När man inte beviljats ansvarsfrihet så är det så här. Det kan handla om skadeståndsanspråk och har det begåtts oegentligheter, så kan det bli polisanmälan, säger studieförbundets regionchef Dhan Åstrand.

Det har varit många turer kring Studieförbundet Vuxenskolan efter de omtalade Elviskonserterna i höstas, som gick med förlust med 1,7 miljoner kronor.

Och det var ett väntat beslut, som togs på årsmötet på ondagskvällen, att styrelsen tvingades avgå och inte fick ansvarsfrihet.

Två av ledamöterna höll försvarstal för sitt handlande. De medgav att de inte tagit det ansvar för verksamheten som en styrelse bör ta och att styrelsen har det yttersta ansvaret för den förlust på 1,7 miljoner, som Elviskonserterna orsakade.

Men de säger samtidigt att de har gjort allt för att få fram uppgifter från den nu sparkade verksamhetschefen Hans Mannerfred om hur mycket konserterna skulle kosta Vuxenskolan.

Eric Moreau
eric.moreau@sr.se