Regeringen vill övervaka älgar

För att ta reda på hur de vilda djuren runt om i landet påverkas av klimatförändringarna, så vill nu regeringen ta fram ett nytt program för övervakning av djur.

Ett varmare klimat kan leda till att djuren drabbas av sjukdomar, som de inte haft tidigare och det finns dessutom en möjlighet att nya arter kommer invandra till Sverige.

Nu har Naturvårdsverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag att utarbeta ett viltövervakningsprogram.