jönköping

(s) vill ha engelskspråkig skola

Socialdemokraterna i Jönköping vill att en engelskspråkig högstadieskola startas i kommunen.

I en motion till kommunfullmäktige skriver ledande socialdemokrater att kommunens skolor behöver profilera sig starkare för att möta konkurrensen från friskolorna. De anser också att allianspolitikerna varit otydliga med besked om hur konkurrensen ska mötas.