Länet

En av tio rädd för att bli misshandlad

En av tio invånare i Jönköpings län är så rädd för att bli misshandlad utomhus, att han eller hon väljer att avstå från att gå ut, gå en annan väg eller byta färdsätt.

Det här visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Siffrorna för länet (9%) är lägre än riket i allmänhet, där genomsnittssiffran ligger på 14 procent.

Rädslan för att bli misshandlad utomhus är störst i Skånes län, där 17 procent av invånarna uppger att rädslan för misshandel påverkar deras liv på ett negativt sätt.