storregion

Fem län bör bilda Östra Götaland

De politiska partierna i Östergötland har kommit överens om hur en framtida storregion borde se ut.

De anser att Östergötland , Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Blekinge län kan gå ihop och bilda regionen Östra Götaland.

Enigheten bland de nio politiska partier som ingår i landstinget i Östergötland är stor kring frågan om hur en framtida storregion ska se ut.

Partierna har tillsammans presenterat en avsiktsförklaring med förslaget att just dom här fem länen bör ingår i en ny storregion. Det rapporterar SR Östergötland.