ANEBY

Fler ska lära tyska i Aneby

De tyska turisterna kommer kanske snart få det lättare att ta sig fram på sitt eget modersmål i Aneby kommun. För snart ska där starta en språkkurs för Anebyborna och kursen är tänkt att underlätta besöket för tyskspråkiga turister.

Nu ska man inte längre lära sig tyska för egen skull, snarare för andra, åtminstone i Aneby där ABF arbetarnas bildningförbund, nu vill hjälpa de tyska turister som besöker bygden. Därför startar det snart en kurs i tyska för de Anebybor som vill lära sig att kommunicera med tyskarna på ett enkelt sätt.

- Det är tänkt för till exempel butik- och servicepersonal som möter många tyskar i sina jobb, säger kursledaren Rebecca Möller.