skogsbruket

Aspen bra planteringsalternativ till gran

Den snabbväxande hybridaspen har dykt upp som ett alternativ till trögväxande gran i skogsbruket. Och den skogsägare som väljer att plantera hybridasp på sina marker har mycket att vinna, säger forskaren Lars Rytter.

Hybridaspen är en korsning mellan den europeiska och den nordamerikanska apen och avkomman av ett sådant träd växer bättre och snabbare.

- Virket från hybridaspen kan både användas som biobränsle, massaved inom pappersmassaindustrin och till tändstickor - att exportera till grannländerna som panel är också populärt, säger Lars Rytter.

Aspen skulle fungera bra att plantera in i länet och den skulle kunna vara ett bra alternativ till de kalhyggen, som blivit efter de senaste årens stormar.