Sändare skall höja säkerheten för barn

Avancerad teknik som bland annat tagits fram i samarbete med hälsohögskolan i Jönköping ska höja säkerheten för barn som åker skolbuss.

I försöket som presenterade i Kristianstad i dag ska 130 skolbarn utrustas med sändare, som både varnar bilister och informerar bussföraren om att barnen är på väg till hållplatsen.

Varje barn får en liten sändare att fästa i jackan eller ryggsäcken. På 200 meters avstånd aktiverar sändaren varningslamporna i hållplatsskylten, som börjar blinka. Även bussföraren kan på sin dataskärm se att barnen är på plats eller på väg till hållplatsen. Ingen ska därför behöva rusa i panik för att hinna med. Alla hållplatser finns också noga utmärkta i datorn - liksom exakt färdväg

Men de båda bussar som deltar i försöket har också fått en mängd annan teknisk hjälp för förarna som kameror både inne och utanför för att öka chaufförens uppsikt, hjulen har försetts med överkörningsskydd och föraren kan också varna barnen genom en högtalare på utsidan. Torsten Nilsson ser det som en god hjälp.

Varje år är i snitt 45 barn inblandade i olyckor med skolskjutsar, ibland med dödlig utgång. För att öka säkerheten testas just nu 30-gräns förbi bussarna på ett par platser. Men genom att även ge bussföraren ett bättre tekniskt stöd blir rutinerna säkrare och risken för misstag mindre. Det menar Anna Anund, som är forskare på Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, som tillsammans med bland andra Vägverket och flera teknikföretag ligger bakom försöket.

Och enligt Torbjörn Falkmer, som är  professor vid hälsohögskolan i Jönköping, är försöket med skolbarnen särskilt viktigt för barn med kognitiva funktionshinder och utvecklingsstörningar.